publicerad: 2021  
bevarandeplan bevarande­planen bevarande­planer
be·var·ande|­plan
substantiv
beva`randeplan
(lång­siktig) plan som beskriver hur något bör bevaras och var, när och hur eventuella förändringar kan ske
kommunens bevarande­plan; en bevarande­plan för ett naturskyddsområde i Väster­botten; en bevarande­plan för det digitala arkivet
belagt sedan 1970