SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
effektiv [-i´vel.ef´-] adjektiv ~t ef·fekt·iv1som snabbt eller ofta når av­sett resultat om person, an­ordning, metod m.m. admin.psykol.JFRcohyponymverksam 2cohyponymslagkraftig högeffektiven effektiv metoden effektiv behandlingeffektiva tekniska hjälp­medelför att människor ska få en snabb och effektiv vård före­slås en ut­byggnad av den öppna vårdeneffektiv (mot ngt), effektiv (att+V), effektiv (i att+V)sedan 1840av lat. effecti´vus med samma betydelse 2som i praktiken ut­gör resultat av viss verksamhet särsk. ekon.af.ekon.MOTSATSantonymnominell JFRcohyponymfaktiskcohyponymverklig 2 en effektiv ränta på 3 procent när man har tagit hän­syn till skatte­avdragetden effektiva av­kastningen av kapitaletäv.som verkligen ut­gör det som fram­går av samman­hanget en effektiv arbets­tid på sex timmar per dagsedan ca 1795