publicerad: 2021  
bidragsskyldig bidrags­skyldigt bidrags­skyldiga
bi·drags|­skyld·ig
adjektiv
bi`dragsskyldig
som har skyldighet att betala bi­drag vanligen underhålls­bidrag
belagt sedan 1950