publicerad: 2021  
bidragsförskott bidrags­förskottet, plural bidrags­förskott, bestämd plural bidrags­förskotten
bi·drags|­för·skott·et
substantiv
bi`dragsförskott
delvis historiskt för­skott på underhålls­bidrag som betalas av sam­hället och senare krävs ut av den bidrags­skyldiga föräldern; nu­mera er­satt av underhålls­stöd
belagt sedan 1943