publicerad: 2021  
flod floden floder
flod·en
substantiv
1 sär­skilt vid beskrivning av ut­ländska förhållanden (naturligt) större rinnande vatten­drag med i stort sett parallella sidor vanligen med funktionen att av­vattna en sjö
JFR bäck, 2å, älv
flodbåt; flodfåra; flodmynning; flodstrand; biflod
en strid flod; segla upp­för floden; floderna svämmade över av smält­vattnet; man kunde vada över floden; Rhen, Tysk­lands längsta flod
äv. all­männare större strömmande vätskemängd
en flod av tårar; regnet föll i floder
äv. bildligt om stor till­försel av något, ofta temporär
bokflod; ljusflod; ryktesflod
en flod av nya bio­filmer
belagt sedan senare hälften av 1300-talet (Fornsvenska legendariet (Codex Bureanus)); fornsvenska flodh 'flod; flöde; över­svämning'; i bet. 'ström, älv' av lågtyska vlot; besläktat med flyta
2 knappast plur. (tids­period med) regel­bundet åter­kommande höjning av vattennivån till följd av månens rörelser
MOTSATS ebb JFR högvatten, tidvatten
nivåskillnaden mellan ebb och flod var fem meter
äv. om den högsta vattennivån
vid flod blir udden en ö
belagt sedan 1679