publicerad: 2021  
1bila bilade bilat
verb
bi`la
1 förflytta sig med bil särsk. i nöjes­syfte
någon bilar (någonstans)
på semestern var de ute och bilade i Europa
belagt sedan 1902
2 ofta perfekt particip hugga (timmer) till jämn (fyr­kants)form
bilning
någon bilar något
bilat virke
belagt sedan 1621; se ur­sprung till 2bila
bilabilande
2bila bilan bilor
bil·an
substantiv
bi`la
typ av yxa med lång, starkt rundad egg som är fasad som ett stäm­järn och an­vänds för grövre renhuggning
timmerbila
äv. om äldre, bred­bladig strids- el. bödelsyxa
skarprättarbila
äv. bildligt i ut­tryck för (omilt) av­lägsnande eller dylikt
premiär­ministern lät bilan falla och av­skedade fem regeringsmedlemmar
belagt sedan 1499 (i sammansättn. timmer-; (inventarieförteckning på finska Nyslott (Arwidsson))) fornsvenska bila; av lågtyska bile med samma betydelse; nära besläktat med 1bill