publicerad: 2021  
bilaga bilagan bilagor
bil.
bi|­lag·an
substantiv
bi`laga
dokument, tryck­sak eller text­avsnitt som ut­gör ut­fyllande tillägg till huvud­dokumentet el. huvud­framställningen
en bilaga (till något)
ut­redningen om­fattade 250 sidor jämte bi­lagor; resultaten redo­visas i tabellform i en sär­skild bi­laga; beträffande mina övriga meriter se bi­laga 3
spec. om tillägg till tidningar
annonsbilaga; sportbilaga; söndagsbilaga
belagt sedan 1625; av lågtyska bilage med samma betydelse, eg. 'ngt bredvidliggande'