publicerad: 2021  
bildstormare bild­stormaren, plural bild­stormare, bestämd plural bildstormarna
bild|­storm·ar·en
substantiv
bil`dstormare
något högt person som kraftigt bekämpar traditionella värderingar
den unge Strindberg gjorde sig känd som bild­stormare
ur­sprungligen om person som bekämpade bild­dyrkan och förstörde de bilder som dyrkades
bild­stormarna i det bysantinska riket
belagt sedan 1833