publicerad: 2021  
bildstrid bild­striden bild­strider
bild|­strid·en
substantiv
bil`dstrid
vanligen bestämd form (religiös) strid om huru­vida bild­dyrkan får före­komma särsk. i Bysans under tidig medel­tid
belagt sedan 1814