publicerad: 2021  
bilpool bil­poolen bil­pooler
bil|­pool·en
substantiv
bi`lpool
grupp av hus­håll som gemensamt inne­har och ut­nyttjar ett an­tal bilar så att kostnaden blir lägre än om varje hus­håll hade en egen bil
de gick med i en bil­pool
belagt sedan 1976