publicerad: 2021  
bilprovning bil­provningen bil­provningar
bil|­prov·ning·en
substantiv
bi`lprovning
teknisk under­sökning av bil för ut­rönande av ev. brister
äv. om före­tag som är auktoriserat att ut­föra provningen
hon åkte till bil­provning för att besikta bilen
belagt sedan 1963