publicerad: 2021  
bilregister bilregistret, plural bil­register, bestämd plural bilregistren
bil|­reg·istr·et
substantiv
bi`lregister
offentlig förteckning över bilar för visst om­råde el. för hela landet
läns­styrelsens bil­register; centrala bil­registret
belagt sedan 1951