publicerad: 2021  
bindsle bindslet bindslen
bind·slet
substantiv
bin`dsle
an­ordning för fastgörning så­som snöre, rem etc.
ett bindsle för kor
ibland spec. om skidbindning
skidbindsle
belagt sedan 1480-talet (Gamla eller Eriks-Krönikan); fornsvenska bindsel; till 1binda!!