publicerad: 2021  
väv väven vävar
väv·en
substantiv
1 tyg som är vävt i ett helt stycke el. som håller på att vävas i en väv­stol
bomullsväv; fyrskaftsväv; lakansväv; säckväv
en väv (av något)
tygets glesa väv; sätta upp en väv; klippa ner en väv
äv. om an­ordning, redskap och dylikt för vävning
vävbom; vävknut
sitta vid väven
äv. något ut­vidgat
vävtapet; glasfiberväv; spindelväv
äv. bildligt om komplicerad och sammanflätad före­teelse
en väv av lögner; romanen är en sinn­rik väv med en huvud­handling och flera sido­handlingar som flätas in i var­andra
belagt sedan förra hälften av 1400-talet (Östnordiska och latinska medeltidsordspråk); fornsvenska väver; till väva
2 vävnad i kroppen
bindväv; fettväv
belagt sedan 1855