publicerad: 2021  
binom binomet, plural binom, bestämd plural binomen
bi·nom·et
substantiv
[-å´m]
matematiskt ut­tryck som ut­görs av en summa av två storheter
ett binom är ett polynom med två termer; binomet 2x + 3
belagt sedan 1805; till bi- 3 och lat. no´men 'namn; term'; jfr ur­sprung till polynom