publicerad: 2021  
binäring bi­näringen bi­näringar
bi|­när·ing·en
substantiv
bi`näring
närings­gren som kommer i andra hand i fråga om betydelse
jakt och fiske var viktiga bi­näringar i det gamla bonde­samhället
belagt sedan ca 1770