publicerad: 2021  
binär binärt binära
bin·är
adjektiv
binä´r
som grundar sig på principen att två möjliga värden står emot var­andra spec. i matematiska och data­tekniska samman­hang men äv. all­männare
sär­skilt om tal­system som grundar sig på talet 2
i det binära tal­systemet skrivs talet 25 som 11001
äv. om (system av) beteckningar som på latin an­ger släkte och art för djur och växter
den binära nomenklaturen
belagt sedan 1896; av franska binaire med samma betydelse; av lat. bina´rius 'som inne­håller två'