publicerad: 2021  
biodlare bi­odlaren, plural bi­odlare, bestämd plural biodlarna
bi|­odl·ar·en
substantiv
bi`odlare
person som föder upp bin som (extra)syssel­sättning el. hobby
biodlarförening
belagt sedan 1880