publicerad: 2021  
biodling bi­odlingen bi­odlingar
bi|­odl·ing·en
substantiv
bi`odling
uppfödning av bin för honungs­produktion etc.
äv. konkret om viss upp­sättning sam­hällen av tambin
belagt sedan 1858