publicerad: 2021  
bisamhälle bi­samhället bi­samhällen
bi|­sam·häll·et
substantiv
bi`samhälle
sam­verkande grupp av bin som består av en drottning, arbets­bin och drönare minsta fungerande enhet av s.k. sociala bin
vid svärmning bildas nya bi­samhällen
belagt sedan 1753