publicerad: 2021  
bissera bisserade bisserat
verb
bisse´ra
ut­föra (musik­stycke) en extra gång ofta på grund av publikens entusiasm
bissera (något)
belagt sedan 1871; av franska bisser med samma betydelse; till lat. bis´ 'två gånger'
bisserabisserande, bissering