publicerad: 2021  
biträdande ingen böjning
bitr.
bi|­träd·ande
adjektiv
bi`trädande
som är av närmast lägre tjänstegrad än den an­givna; i beteckningar på (vanligen höga) tjänster
bi­trädande chef; bi­trädande utrikes­minister; en tjänst som bi­trädande över­läkare
belagt sedan 1810