publicerad: 2021  
bitsk bitskt bitska
bit·ska
adjektiv
bit´sk
1 som känne­tecknas av skärpa och stridslystnad om person, yttrande etc.
bitsk (mot någon)
en bitsk replik; bitsk ironi; han var bitsk i repliken
belagt sedan 1711; av lågtyska bitsk med samma betydelse; till 1bita!!
2 som gärna biter om djur
en bitsk hund; sommar­myggorna var ovanligt bitska den kvällen
äv. bildligt, sär­skilt om smak skarp
sillen har en sötma som står illa mot den bitska ansjovisen
belagt sedan 1685