publicerad: 2021  
bitumen bestämd form bitumen el. bituminet
bitum·en
substantiv
bitu´men
samman­fattande beteckning för bl.a. natur­gas, petroleum och asfalt typ av naturlig kol­väte­förening med vanligen mörk färg, som kan lösas i organiska lösnings­medel
belagt sedan 1788; av lat. bitu´men 'jord­beck'; jfr ur­sprung till betong