publicerad: 2021  
bituminös bituminöst bituminösa
bitum·in·ös
adjektiv
bituminö´s
som inne­håller bitumen om mineral etc.
bituminösa skiffrar
belagt sedan 1747; av lat. bitumino´sus 'rik på jord­beck'