publicerad: 2021  
blankettskåp blankett­skåpet, plural blankett­skåp, bestämd plural blankett­skåpen
blank·ett|­skåp·et
substantiv
[-ket`-]
delvis historiskt skåp för (åt­komlig) förvaring av blanketter el. liknande smärre dokument
belagt sedan 1901