publicerad: 2021  
blickstilla ingen böjning
blick|­stilla
adjektiv
blick`stilla
full­ständigt orörlig särsk. om vatten­yta el. levande varelse
sjön låg blick­stilla; det gällde att sitta blick­stilla när man fotograferades
belagt sedan 1883; ombildn. av blekstilla, till sv. dial. blek 'vind­stilla med blank vatten­yta'; jfr ur­sprung till blek, 1bleke!!, bleck