publicerad: 2021  
blodstillning blod­stillningen
blod|­still·ning·en
substantiv
blo`dstillning
mindre brukligt åt­gärder för att stanna blödning
ibland om själva koagulationen
belagt sedan 1755