publicerad: 2021  
spår spåret, plural spår, bestämd plural spåren
spår·et
substantiv
1 karakteristiskt av­tryck i marken av fötter eller tassar ofta om sammanhängande följd av sådana av­tryck
spårsnö; björnspår; fotspår; harspår; vargspår
spår (av/efter någon/något)
spår (av någon)
spår (av något)
spår (efter någon)
spår (efter något)
färska spår; halvt över­snöade spår; spår i ny­snön; spåren ledde ut över isen
äv. om av­tryck från annan före­teelse i rörelse
hjulspår; traktorspår
äv. om annat tecken på att någon gått fram el. befunnit sig på viss plats
äv. bildligt, spec. om något som tyder på visst förhållande
spår efter ett slags­mål; polisen säkrade spåren efter förövarna; tjuvarna hade sopat igen alla spår efter sig; åren hade lämnat sina spår i hennes an­sikte
spec. äv. i konstnärliga samman­hang
spår av folk­musik i kompositionen
spec. äv. med stark bi­betydelse av följd, konsekvens eller dylikt
över­svämningar i stormens spår; i spåren av finans­krisen ökade det privata sparandet
gå i någons spår ha någon som före­bildhon gick i sin pappas spår och ut­bildade sig till polis
inte ett spår inte allshan var inte ett spår nervös in­för premiären
komma/vara någon/något på spåren vara nära att upp­täcka någon/någotkid­napparna flydde när de märkte att militären var dem på spåren
spåren förskräcker andras erfarenheter av­skräckerde planerar att starta ett veckomagasin, men många försök har gjorts förr och spåren förskräcker
vara (inne) på rätt spår tänka rättsärsk. för att lösa ett problem: ut­redarna var säkra på att de var inne på rätt spår
belagt sedan 1400–25 (i sammansättn. fot-; (Heliga Birgittas uppenbarelser)) fornsvenska spor; gemensamt germanskt ord, besläktat med spjärna; jfr ur­sprung till spörja
2 an­ordning med skenor på marken för transport av vissa for­don särsk. tåg och spår­vagn
JFR räls
spårområde; spårvidd; spårväxel; järnvägsspår; stickspår
äv. om iordning­ställd led eller dylikt
elljusspår; motionsspår
väl­preparerade spår; hon bytte spår för att få bättre glid
äv. om lång­smal fördjupning, t.ex. skåran i ett skruv­huvud
förstör inte spåret i skruv­huvudet
spec. om fördjupningarna på en grammofon­skiva där nålen löper delvis historiskt
ljudspår; skivspår
på skivans första spår
äv. bildligt
man går i sina in­vanda spår
raka spåret (till något) vägen (till något) utan skenbart nöd­vändiga om­vägarde lastade in väskorna i bilen och åkte raka spåret till flyg­platsen ○ äv. bildligtefter studierna i Lund var det raka spåret mot en topp­tjänst i närings­livet
belagt sedan 1871
På spåret. Titel på fråge­sports­program med an­knytning till tåg­resor, sänt i tv sedan 1987