publicerad: 2021  
blomster blomstret, plural blomster, bestämd plural blomstren
blomstr·et
substantiv
[blåm´-] el. [blom´-]
något hög­tidligt ut­om i sammansättn. växt med (vackra) blommor särsk. om örter
blomstergrupp; blomsterprakt; blomstertid; midsommarblomster
markens blomster; för­sommar­ängens blomster
ofta mer el. mindre bildligt
glädjens blomster
äv. om (över­driven) språklig ut­smyckning
kriablomster
belagt sedan 1320–50 (En nyttigh Bok om Konnunga Styrilse och Höfdinga); fornsvenska blomster, nära besläktat med 1blomma!!