publicerad: 2021  
1blomma blomman blommor
blomm·an
substantiv
blomm`a
1 växt­del med (oftast) vacker färg och form, som vanligen sitter väl synlig och som svarar för växtens fort­plantning
blomrik; lotusblomma; lönnblomma; smultronblomma
blommorna började slå ut; frukt­trädens blommor; blommorna sluter sig när solen går ner; försommarnatten doftade av blommor
äv. med ton­vikt på den biologiska funktionen könligt fortplantnings­organ hos växt
en blomma ut­märks främst av de sexuella bladen, nämligen ståndare och frukt­blad
ofta bildligt det vackraste eller högsta (i en ut­veckling)
blomman av landets ungdom offrades i kriget
barn och blomma se barn
blommor och bin sex och sam­levnadSå pratar du blommor och bin med ditt barn!
belagt sedan ca 1430; 1699 i bildlig bemärkelse (Själens tröst); fornsvenska blome, bloma; gemensamt germanskt ord, besläktat med lat. flo´s 'blom, blomma'
2 växt med vackert färgade och formade (fort­plantnings)delar spec. om örter
levande blommor; konst­gjorda blommor; vilda blommor; odlade blommor; plocka blommor; sju sorters blommor under huvud­kudden
spec. äv. om kruk­växter (oavsett om de blommar el. inte)
fullt av blommor på fönster­brädan; grannarna brukar vattna hennes blommor när hon är bort­rest
äv. om (av­skurna) blommor på stjälk som hyllning el. prydnad
han hade en blomma i knapp­hålet; han gav sin älskade ett stort fång blommor
äv. bildligt om beröm eller dylikt
förslaget är värt en blomma
blomman för dagen typ av (tropisk) slinger­växt med tratt­formade blommor som vissnar redan efter en dagofta odlad som kruk­växt: blomman för dagen var förr i världen ljus­blå men nu­mera finns den i både rött och vitt
blommornas drottning se drottning
låta tusen blommor blomma låta många olika idéer komma till ut­tryckhon ville förändra före­taget och tyckte där­för att det var viktigt att låta tusen blommor blomma
romantikens blå blomma (tänkt) blå blomma som symbol för romantikenservisen bygger på cirklar och dekoren är hans egen version av romantikens blå blomma
belagt sedan 1745
3 bild som åter­ger färg eller form hos de vackraste växt­delarna särsk. som detalj i ut­smyckning el. mönster
blommönster
ett gardin­tyg med girlanger av blommor och blad; dekoren ut­gjordes av en mönster­tryckt, stiliserad blomma
äv. om tre­dimensionella åter­givningar
plastblomma; tyllblomma
ibland bildligt om (över­driven) språklig ut­smyckning
belagt sedan 1541
4 knappast plur. rikedom på (flyktig) arom som på­minner om (doften av) blommor el. viss blomma; hos viner
ett moget vin med blomma och viss strävhet
belagt sedan 1970-talet
Blommorna sover i fönstret och lampan stirrar ljus
och fönstret stirrar tank­löst ut i mörkret utan­för. Gunnar Ekelöf, inlednings­dikten i samlingen Sent på jorden (1932)
2blomma blommade blommat
verb
blomm`a
bära blommor om växter etc.
blomma (upp/ut)
blomma (upp)
blomma (ut)
blomma (av något)
en blommande frukt­trädgård; en buske som blommar på bar kvist; på gården blommar en magnolia; en rabatt som blommar från vår till höst
ibland oegentligt i fråga om alger och dylikt
vattnet blommar
ofta bildligt, spec. ofta med partikel, sär­skiltupp, ut vara i sin fulla ut­veckling
romantiken blommade under tak­åsarna; jazz­intresset blommade som bäst på femtio­talet; det är otäckt att se hur för­domarna blommar upp; hennes talang får riktigt blomma ut i slutscenen
spec. äv. med partikel, oftaut, över vissna
tulpanerna har blommat ut; körsbärsträden blommade över på bara två dagar
nu blommar det! uttr. för stark förvåning el. bestörtning: nä nu blommar det – vi har vunnit högsta vin­sten i år igen!
belagt sedan slutet av 1400-talet (H[elige] Susos Gudeliga Snilles Väckare); fornsvenska bloma
blommablommande, blomning
Törn­rosen blommar
nästan galen
som vore det dess sista sommar
(eller min)
Ann Margret Dahlquist-Ljungberg, ur Den sista sommaren (Homo atomicus, 1980)