publicerad: 2021  
blunder blundern blundrar
blundr·ar
substantiv
blun´der
allvarligt förbi­seende eller miss­tag
JFR tabbe
göra en blunder; begå en blunder
belagt sedan 1837; av engelska blunder med samma betydelse, till blunder 'famla; miss­ta sig'; besläktat med blunda