publicerad: 2021  
blyglans bly­glansen
bly|­glans·en
substantiv
bly`glans
ett blågrått mineral som inne­håller bly
bly­glans är det viktigaste bly­mineralet
belagt sedan ca 1745