publicerad: 2021  
blyghet blygheten
blyg·het·en
substantiv
bly`ghet
det att vara blyg
blyghet (för någon/att+verb)
blyghet (för någon)
blyghet (för att+verb)
klädsam blyghet; utan minsta spår av blyghet; först i 40-års­åldern över­vann han sin blyghet
belagt sedan början av 1500-talet (Skrifter till uppbyggelse från medeltiden); fornsvenska bliughet, blyghet