publicerad: 2021  
blygsel blygseln
blyg·seln
substantiv
bly´gsel
något hög­tidligt känsla av skam eller otillräcklighet på egna el. andras vägnar
blygselkänsla
blygsel (för/över något/att+verb/sats)
blygsel (för något)
blygsel (för sats)
blygsel (för att+verb)
blygsel (över något)
blygsel (över sats)
blygsel (över att+verb)
känna blygsel; rodna av blygsel; komma över blygseln; genom hela sin karriär har han brottats med sin blygsel
belagt sedan 1561; till blygas