publicerad: 2021  
-sam -samt -samma
adjektiviskt slutled
sär­skilt med subst., adj. el. verb som för­led benägen till den handling, attityd eller dylikt som fram­går av för­ledet
ofta äv. mer all­mänt karakteriserande och försvagat förenad med
belagt sedan slutet av 1200-talet (Westgöta-Lagen); fornsvenska -samber, i t.ex. friþsamber, se ur­sprung till fridsam