publicerad: 2021  
bländverk bländ­verket, plural bländ­verk, bestämd plural bländ­verken
bländ|­verk·et
substantiv
blän`dverk
sär­skilt i religiösa samman­hang (skadlig) före­teelse som för­leder genom ytlig skönhet
sektens med­lemmar an­såg att teater och dans var djävulens bländ­verk
belagt sedan ca 1750; av tyska Blendwerk med samma betydelse; till blända i bet. 'förvilla'