publicerad: 2021  
boja bojan bojor
boj·an
substantiv
[båj`a]
ofta plur. metall­anordning som är av­sedd att in­skränka någons rörelse­frihet vanligen bestående av låsbara byglar el. hop­smidda ringar, förenade med en kedja
fotboja; handbojor
(i) bojor
kungamördaren blev slagen i bojor; slavarnas rasslande bojor
ibland ut­vidgat (sär­skilt i sammansättn.)
i plur. ofta bildligt ibland något hög­tidligt
syndens och lastens bojor; partiet är fjättrat av ideologiska bojor
belagt sedan senare hälften av 1300-talet (Fornsvenska legendariet (Codex Bureanus)); fornsvenska boia; ur lat. boi´a 'halsjärn'