publicerad: 2021  
bojkott bojkotten bojkotter
boj·kott·en
substantiv
[båj`-] el. [-kåt´]
organiserad vägran att ta befattning med person, organisation, arrangemang, vara etc.; i ekonomiskt, politiskt etc. påtrycknings­syfte
bojkottaktion; bojkottvarsel; annonsbojkott
en bojkott (av/mot någon/något)
en bojkott (av någon)
en bojkott (av något)
en bojkott (mot någon)
en bojkott (mot något)
stor­maktens bojkott av FN:s säkerhets­råd; bojkotten av före­tag som inte upp­fyllde miljö­kraven
belagt sedan 1892; av engelska boycott med samma betydelse; till C. C. Boycott, namn på ir­ländsk förvaltare, illa om­tyckt och där­för bojkottad (1800-talet)