publicerad: 2021  
boktryckeri bok­tryckeriet bok­tryckerier
bok|­tryck·eri·et
substantiv
[bo`k-] el. [-i´]
lokal eller före­tag för tryckning av böcker
belagt sedan 1647