publicerad: 2021  
bol bolet, plural bol, bestämd plural bolen
bol·et
substantiv
ålderdomligt boställe i historiska samman­hang, särsk. om egendom av viss storlek el. visst värde
klockarbol; prästbol
belagt sedan slutet av 1200-talet (Westgöta-Lagen); fornsvenska bol; germ. ord; till 1bo!!