publicerad: 2021  
bolsjevik bolsjeviken bolsjeviker
bolsjev·ik·en
substantiv
bolsjevi´k
an­hängare av bolsjevism
under ledning av Lenin tog bolsjevikerna makten genom oktober­revolutionen
förr äv. all­männare kommunist
äv. i sammansättn. (ut­manande) radikal person
belagt sedan 1917; av ry. bolsjevik med samma betydelse, till bolsjij 'större' (dvs. till­hörande majoritets­riktningen)