publicerad: 2021  
bomull bom­ullen
bom|­ull·en
substantiv
bom`ull
rå­vara för textil­tillverkning som ut­görs av frö­håren på vissa växter
bomullsgarn; bomullsklänning; bomullstråd; bomullstyg
(i/av) bomull
(av) bomull
(i) bomull
lång­fibrig egyptisk bom­ull
äv. om mot­svarande växt
bomullsfält; bomullsodling
odla bom­ull
ofta om tråd, garn, tyg, kläder etc. av materialet
kläder i bom­ull i stället för syntet
ibland äv. om själva fibern som skyddande och absorberande material
bomullstuss; förbandsbomull
stoppa bom­ull i öronen
linda in någon i bom­ull över­beskydda någonvi tycker det är bra att de unga får spela senior­fot­boll tidigt efter­som det inte är bra att linda in dem i bom­ull för länge
lägga sig som bom­ull kring hjärtat se lägga sig
belagt sedan senare hälften av 1400-talet (Latinskt-svenskt glossarium); fornsvenska bomul; av lågtyska bomwulle med samma betydelse, till bom 'träd' och wulle 'ull'