publicerad: 2021  
bondsk bondskt bondska
bond·ska
adjektiv
som har egenskaper som känne­tecknar bönder eller bönders kultur enl. traditionella (äldre) före­ställningar
möbler i en enkel, bondsk stil; ett tro­skyldigt och lite bondskt svar
belagt sedan 1771