publicerad: 2021  
bondslug bond­slugt bond­sluga
bond|­slug
adjektiv
bon`dslug
som visar naturlig slughet som inte grundas på djupare efter­tanke om person el. handling
en bond­slug blick; ett bond­slugt svar
belagt sedan 1891