publicerad: 2021  
boricka borickan borickor
borick·an
substantiv
bo´ricka
ålderdomligt åsna
borickeföl
belagt sedan 1751; av franska bourrique 'åsna; får­skalle'; av spa. borrico 'åsna'; av senlat. burric´us 'liten (fux­röd) häst', till burr´us 'eld­röd'