publicerad: 2021  
bornerad bornerat bornerade
born·er·ad
adjektiv
borne´rad
in­skränkt dum­dryg
bornerade specialister utan kontakt med verkligheten
belagt sedan 1786; av franska borné med samma betydelse, till borner 'begränsa'