publicerad: 2021  
borrelia borrelian
borreli·an
substantiv
borre´lia
typ av bakterie som bl.a. orsakar borrelios
borreliainfektion; borreliavaccin
ibland äv. om borrelios ej i fack­mässiga samman­hang
belagt sedan 1987; till namnet på den franska bakteriologen A. Borrel 1867-1936