publicerad: 2021  
chuck chucken chuckar
chuck·en
substantiv
[∫-] el. [ç-]
an­ordning där roterande verk­tyg eller arbets­stycke kan spännas fast
borrchuck; svarvchuck
belagt sedan 1896; av engelska chuck med samma betydelse; av franska choc 'stöt'; jfr ur­sprung till chock