publicerad: 2021  
bostadslägenhet bostads­lägenheten bostads­lägenheter
bo·stads|­läg·en·het·en
substantiv
bo`stadslägenhet
lägenhet som an­vänds som bo­stad
vinden in­reddes till bostads­lägenhet
belagt sedan 1919